Programování

Programování je má záliba a koníček. V programování je dán jasný řád a pravidla, která je nutné dodržovat. Všechno má souvislost a ve výsledku dává smysl, i když to nemusí být na první pohled jasně patrné. Baví mě objevovat nové metody a přístupy, hledat chyby a poučit se z nich.

LabVIEW

S programováním v LabVIEW jsem se poprvé seznámil docela nedávno a to na podzim roku 2018 na fakultě v rámci kurzu Virtuální instrumentace I. O fungování LabVIEW a vývojovém prostředí mám základní povědomí. Jsem schopen vytvořit jednoduchou aplikaci, která bude obsluhovat controly a indicatory, načítat a ukládat data do souboru nebo vizualizovat data do grafu. Ukázku má práce s LabVIEW najdete zde:

Ačkoliv často slýchám názor, že v tomto programovacím prostředí lze vytvořit cokoliv, myslím, že na komplexnější projekty, které nejsou přímo zaměřeny na měření, případně regulaci jsou vhodnější jiné programovací metody. Pro provoz s různými měřícími stanovišti je dle mého názoru vhodné používat metod virtuální instrumentace, která jednoduše umožňuje měnit algoritmus měření a vizualizaci získaných dat.

LabVIEW
30%

JAVA pro operační systém Android

V objektově orientovaném jazyce JAVA jsem napsal celou mojí bakalářskou práci. S ní jsem se učil zvláštnosti a zvyky tohoto programovacího jazyka úplně od začátku pouze se zkušenostmi z jazyka C# pro platformu .NET.

Android aplikace
70%