Co dělám?

Programování je má záliba a koníček. V programování je dán jasný řád a pravidla, která je nutné dodržovat. Všechno má souvislost a ve výsledku dává smysl, i když to nemusí být na první pohled jasně patrné. Baví mě objevovat nové metody a přístupy, hledat chyby a poučit se z nich.

[skillwrapper type=“gage“ align=“left“]
[skill percent=“70″ title=“Android“ bar_foreground=“#77B833″ bar_background=“#FFFFFF“]
[skill percent=“30″ title=“LabVIEW“ bar_foreground=“#FFDE00″ bar_background=“#FFFFFF“]
[/skillwrapper]

LabVIEW

S programováním v LabVIEW jsem se poprvé seznámil docela nedávno a to na podzim roku 2018 na fakultě v rámci kurzu Virtuální instrumentace I. O fungování LabVIEW a vývojovém prostředí mám základní povědomí. Jsem schopen vytvořit jednoduchou aplikaci, která bude obsluhovat controly a indicatory, načítat a ukládat data do souboru nebo vizualizovat data do grafu. Ukázku má práce s LabVIEW najdete zde:

Ačkoliv často slýchám názor, že v tomto programovacím prostředí lze vytvořit cokoliv, myslím, že na komplexnější projekty, které nejsou přímo zaměřeny na měření, případně regulaci jsou vhodnější jiné programovací metody. Pro provoz s různými měřícími stanovišti je dle mého názoru vhodné používat metod virtuální instrumentace, která jednoduše umožňuje měnit algoritmus měření a vizualizaci získaných dat.

[skillwrapper type=“bar“]
[skill title_background=“#4C4D4F“ bar_foreground=“#FFDE00″ bar_background=“#FFFFFF“ percent=“30″ title=“LabVIEW“]
[/skillwrapper]

JAVA pro operační systém Android

V objektově orientovaném jazyce JAVA jsem napsal celou mojí bakalářskou práci. S ní jsem se učil zvláštnosti a zvyky tohoto programovacího jazyka úplně od začátku pouze se zkušenostmi z jazyka C# pro platformu .NET.

[skillwrapper type=“bar“]
[skill title_background=“#666263″ bar_foreground=“#77B833″ bar_background=“#FFFFFF“ percent=“70″ title=“Android aplikace“]
[/skillwrapper]