Systém pro evidenci a správu audiovizuálních souborů digitálního kina dle specifikace DCI

V rámci své bakalářské práce “Systém pro evidenci a správu audiovizuálních souborů digitálního kina dle specifikace DCI” bylo za cíl vytvořit aplikaci, která si bude klást za cíl efektivní a on-line evidenci DCP a KDM, nahraných v serveru. Řeší jiným a troufám si říct elegantnějším způsobem to, co mnozí pracovníci kin a promítači nahrazují sdílenou tabulkou nebo nástěnkou. Aplikace je koncipovaná kvůli zadání bakalářské práce pro platformu Android. Nicméně využívá on-line databázi, takže je možné na ní napojit verzi pro web nebo třeba iOS. V nejbližší době počítám s rozšířením aplikace na platformě .NET pro systém Windows.

Jako promítač (Kino Orion) vnímám potřebu této evidence. Pokud zavolá škola nebo spolek, že chtějí takové a takové představení je třeba zjistit zda-li je DCP ještě v serveru, potřebuje-li klíč (KDM) i v době, kdy v kině nikdo není a projektor, či server není spuštěný. Poté se může objednat film, klidně již bez opětovného zaslání disku, nebo v případě potíží zjistit, které kino v okolí má DCP k dispozici. sestupně.

Základní obrazovkou je výpis dostupných DCP a KDM. Mezi výpisy lze přepínat swipem doprava nebo doleva.