Ing. Lukáš TATARIN

 
Ing. Lukáš TATARIN
programátor, elektrotechnik, vývojář vestavěných systémů a promítač nových technologií
+420 731 744 643
Opavská 397, 747 41, Hradec nad Moravicí
JAZYKY
Angličtina

B2 dle společného evropského referenčního rámce pro jazyky

Ruština (pasivně)

A1 dle společného evropského referenčního rámce pro jazyky

PROGRAMOVACÍ JAZYKY
LabVIEW

Návrh a vývoj aplikací pro měření a sběr dat a automatické testování.

C

Programovaní mikrokontrolerů a konzolových aplikací.

JAVA

Vývoj aplikací pro mobilní zařízení s operačním systémem Android.

C# .NET

Vývoj aplikací pro operační systém Windows.

PHP (Nette framework)

Základní znalosti frameworku a jazyka pro obsluhu databáze a tvorbu aplikačních serverů.

VHDL

Základní znalosti programování hradlových polí.

DOVEDNOSTI a CERTIFIKACE
Certified LabVIEW Associate Developer (CLAD)

Certifikovaní vývojáři LabVIEW Associate Developers (CLAD) prokazují znalost programovacího prostředí LabVIEW a základních programovacích konceptů, jako je sběr dat a manipulace s nimi. CLAD disponují pracovními znalostmi prostředí LabVIEW, základními znalostmi osvědčených postupů programování a dokumentace a schopností číst a interpretovat existující kód.

 • Číslo certifikace: 100-322-11403
 • Vydáno: 8. listopadu 2023
 • Expirace: 7 listopadu 2025
Pracovník znalý s vyšší kvalifikací ve smyslu §8 vyhlášky 50/1978Sb.

Pracovník pro řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem a pro řízení provozu na elektrických zařízení nízkého napětí do 1000 V a hromosvodů.

Řidičský průkaz skupiny AM a B

Motorová vozidla s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km/h a motorová vozidla jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, určená pro přepravu nejvýše 8 osob kromě řidiče.

Promítačský průkaz

Promítač nových technologií smící obsluhovat promítací zařízení a promítat filmové kopie v kinech a ostatních veřejných prostorech za účasti veřejnosti. Průkaz umožňuje obsluhovat klasické filmové kopie šíře 16mm a 35mm tak novou digitální technologii dle standardu DCI.

datum narození: 15. května 1996

VZDĚLÁNÍ
získání akademického titulu inženýr uváděného před jménem (Ing.)
Vysoká škola Báňská – Technická univerzita Ostrava2019 – 2021

V roce 2021 jsem úspěšně zakončil studium a složil státní závěrečnou zkoušku s výsledkem prospěl s vyznamenáním na Fakultě elektrotechniky a informatiky Vysoké školy Báňské – Technické univerzity Ostrava. Na Katedře kybernetiky a biomedicínského inženýrství jsem studoval v prezenčním studiu navazující magisterský program program Řídící a informační systémy. Součástí státní závěrečné zkoušky bylo vypracování a obhajoba diplomové práce na téma Uživatelská aplikace pro Andorid OS pro produkt testbed.

osmi týdenní stáž v rámci mobilit VŠB — TUO
Auckland University of Technology (AUT), Nový Zéland3. 2. 2020 – 22. 4. 2020

Zahraniční osmi týdenní stáž v rámci mobilit VŠB-TUO zaměřená na forenzní bezpečnost, kryptografii a generátory (pseudo) náhodných čísel.

získání akademického titulu bakalář uváděného před jménem (Bc.)
Vysoká škola Báňská – Technická univerzita Ostrava2016 – 2019

V roce 2019 jsem úspěšně zakončil studium a složil státní závěrečnou zkoušku s výsledkem prospěl na Fakultě elektrotechniky a informatiky Vysoké školy Báňské – Technické univerzity Ostrava. Na Katedře kybernetiky a biomedicínského inženýrství jsem studoval v prezenčním studiu bakalářský obor Elektrotechnika se zaměřením na Řídící a informační systémy. Součástí státní závěrečné zkoušky bylo vypracování a obhajoba bakalářské práce na téma Systém pro evidenci a správu audiovizuálních souborů dle specifikace DCI.

obor Elektroenergetika, ukončeno maturitní zkouškou
Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava2012 – 2016

V květnu 2016 úspěšně složena maturitní zkouška a před komisí obhájena dlouhodobá maturitní práce na téma Digitální triakový regulátor výkonu.

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI
Automation Controls & Software Engineer
KSR Industrial s.r.o. (KSR International Inc.)2021 – současnost
 • člen Global Advanced Manufacturing týmu odpovědný za vývoj a údržbu softwaru pro funkční testování polohových snímačů, elektronických plynových pedálů a emulátorů pedálů (brzda, spojka) pro široké spektrum zákazníků
 • návrh a vývoj funkčního testovacího softwaru pro testování elektronických výrobků jak v prototypové fázi tak v sériové výrobě, analýza požadavků, návrh a optimalizace procesu testování
 • definice hardwarových požadavků na funkční tester a integrace stroje do procesu sériové výroby
 • optimalizace stávajícího sériového výrobního procesu funkčního testování pro zlepšení stability, zvýšení OEE a snížení doby cyklu a zmetkovitosti
 • podpora výrobního procesu elektronických produktů (SMT, osazování a pájení PCB, ICT a funkční testování)
 • vytváření standardů pro sledovatelnost výrobního procesu
 • řešení problémů a analýza hlavních příčin, sdílení osvědčených postupů mezi zařízeními, PFMEA, DoE, A3
 • LabVIEW (vývoj aplikací pro sběr dat, komunikace skrze TCP/IP, UDP, OPC UA, Modbus TCP, VISA, SENT, Ethernet/IP, ProfiNET)
 • LabVIEW FPGA (vývoj aplikací pro sběr různých typů signálů a jejich synchronizaci)
 • Motion: Emulace pohybu polohových senzorů pomocí servo a stepper motorů (Kollmorgen)
 • Senzory: Komunikace se senzory Microchip a Melexis
 • Databáze: MSSQL, MySQL, SQLite
 • Verzování: SVN
vývojář HW, SW a FW produktů SIOTECH a Stavebnice a moduly TIPA
TIPA, spol. s.r.o.2011 – 2021
 • vývoj a výroba zařízení pro internet věcí (IoT)
 • vývoj a výroba elektrotechnických stavebnic pro mládež s cílem seznámit je se základními principy elektrotechniky a elektroniky
 • dokumentace a technická podpora pro zákazníky pracující se stavebnicemi nebo moduly
 • návrh DPS v softwaru Eagle, výroba prototypových desek a příprava dat pro sériovou výrobu
 • návrh a implementace FW pro mikrokontroléry řady PIC a ATMEL firmy Microchip
 • návrh, implementace a výroba HW a FW dle požadavků zákazníka (zakázková výroba)
vedoucí promítač
Kino Orion – Hradec nad Moravicí2015 – současnost
 • vedení kolektivu promítačů
 • údržba techniky, čištění, koordinace servisních prací
 • technické zabezpečení projekcí, správa digitálního obsahu,
 • správa webu a sociálních sítí
 • projekce 16mm a 35mm filmové kopie
 • projekce digitální filmové kopie dle standardu DCI
 • zvučení akcí v kinosále
 • tvorba žádostí o poskytnutí dotací
 • spolupráce na rekonstrukci budovy Národního domu (sídlo kina)
DCI technik
Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary2017 – 2019
 • údržba projekční techniky, servis a konfigurace DCI projektorů a serverů
 • technická podpora pro promítače, správa DCI obsahu
 • konfigurace systémů DOLBY pro kinosály
 • projekce 35mm filmových kopií
 • projekce digitálních filmových kopií dle DCI standardu
OSOBNOST

Osobnostní typ dle MBIT: ENFJ-T

 • EExtraverze
 • N – Intuice (iNtuition)
 • F – Cítění (Feeling)
 • J – Usuzování (Judging)
 • T – Turbulentní (Turbulent)

Belbinův test:

Role, kterým bych se měl vyhnout:

 • žádné role

Role, které jsem schopen převzít:

 • TVŮRCE
 • HLEDAČ ZDROJŮ
 • KOORDINÁTOR
 • NAVIGÁTOR
 • PORADCE-HODNOTITEL
 • TÝMOVÝ PRACOVNÍK
 • REALIZÁTOR

Přirozené role:

 • DOKONČOVATEL
ZÁJMY A ZÁLIBY
 • technika, elektrotechnika
 • film a projekční technologie
 • amatérská analogová černobílá fotografie
 • 3D tisk
 • turistika
 • výcvik psa
 • práce na zahradě
REFERENCE

IFTSolution s.r.o (spolupráce při výrobě testerů)

 • Výletní 1108, 739 32, Vratimov
 • Ing. Zdeněk Rykala, Ph.D (jednatel) email: zdenek.rykala@ifts.cz, tel.: +420 775 265 821

TIPA, spol. s.r.o.

 • Sadová 2749/42, 746 01, Opava-Předměstí
 • Štěpán Pavlík (asistent jednatele), e-mail: stepan.pavlik@tipa.eu, tel.: +420 606 333 104
 • Jiří Pavlík (jednatel), email: jiri.pavlik@tipa.eu, tel.: +420 602 730 701

KES – Josef Haškovec (projekční technika pro MFFKV)